کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام موسی کاظم علیه السلام :
مومن همانند دو كفه ترازوست. هرگاه به ايمانش افزوده گردد، به بلايش نيز افزوده مي گردد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تهمت

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل متهم بی گناه را می سوزاند. اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می یابید و به مجد و شرف می رسید اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده اید به شرافت او معترف خواهید شد. برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوبتر است.

لوک اويتنهاو می گوید:

تهمت زدن دعوا
به خود تهمت زدن : خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید. اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‏زنند، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‏گیرد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می‏زند، بیانگر آن است که برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

شما به دیگران تهمت می زنید : دردسر و نگرانی
به اشخاص دیگر تهمت زده اند : بدشانسی در کار
یک زن و شوهر متقابلاً به یکدیگر تهمت می زنند : جدایی در پیش است.