کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آن كس كه در پي آرزوي خويش تازد ، مرگ او را از پاي در آورد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تئاتر

لیلا برایت می گوید:

دیدن تئاتر در خواب، نشانه‏ی آن است که مرتکب اشتباهی می‏شوید. اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید، یعنی در دام افراد حیله‏گری می‏افتید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانه آن است که از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد.
2- اگر خواب ببینید خود یکی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانه آن است که از تفریحی کوتاه مدت لذت خواهید برد.
3- اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیک تماشا می کنید ، نشانه آن است که در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانه نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت.
4- دیدن اپرا در خواب ، نشانه آن است که بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت.
5- اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری کف بزنید ، نشانه آن است که وظیفه خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید کرد.
6- اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانه آن است که به کار پرخطری دست خواهید زد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب تاتر : نتایج بسیار خوب در کارها
شما تنها به تاتر می روید : یک دوست جدید و جالب پیدا می کنید.
به اتفاق فامیل تاتر تماشا می کنید : اشخاصی که شما به آنها اعتماد دارید به شما خیانت می کنند.
بچه ها را به تاتر می برید : بسیار محتاط باشید، وقتی که درباره نقشه هایتان صحبت می کنید.
با دوست مورد علاقه تان به تاتر می روید : همه چیز به طور عالی پیش خواهد رفت.
به اتفاق یک عده اشخاص دیگر به تاتر می روید : ضرر مالی
شما تاتر بازی می کنید : دوستان حسود به دور شما می آیند.
یک تاتر آتش می گیرد : بدبختی و مصیبت بزرگ.