کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله :
كسي كه دوست دارد خندان و با روي گشاده خداوند را ديدار كند، بايد از محبّت و ولايت علي بن موسي الرضّا(ع) بهره‏ مند باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ج » تعبیر جغد

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بوم دشمن مکار بود

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن جغد در خواب ، به ترس ، امور باطل یا شخصی خائن دلالت دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.

آنلی بیتون می گوید:

1- شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید.
2- دیدن جغد مرده در خواب ، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است.
3- دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب جغد : ناکامی و غم
شما یک جغد می گیرید : خوشبختی
یک جغد را می کشید : خوشبختی بزرگ
صدای جغدها را در خواب می شنوید : شخصی دورو و ناپاک نزدیک شماست.
جغدها فریاد می کشند : یکنفر خواهد مرد.

در خواب، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.