کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
هرگاه ديديد كه بنده اي گناهان مردمان را جستجو مي كند و گناهان خويش را فراموش كرده است بدانيد كه او فريب شيطان را خورده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ج » تعبیر جنگل

لوک اويتنهاو می گوید:

جنگل
انبوه و تاریک : غم
سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش
جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند
جنگل وحشی : یک ارث غیر منتظره
ازبین بردن جنگل نابودی ، بلای آسمانی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب ، خود را میان جنگلی انبوه ببینید ، علامت آن است که در کارِ تجارت زیان خواهید دید ، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
2- اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید ، نشانه آن است که برای پایان دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می شوید مسافرت کنید.
3- دیدن جنگلی از درختان باشکوه ، علامت سعادت و خوشبختی است . این خواب برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند ، علامت آن است که در اجتماع به مقامی ارزشمند دست می یابید و شهرتمند می شوید.
4- زنی می گوید: خواب دیدم که در جنگلی غریب بسر می برم ، جنگلی از درختان نارگیل ، و زمین از برگهای خشک پوشیده بود . من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف می رفتم . برگهای خشک زیر پایم خش خش می کردند . بعد از ظهر روز بعد تلگرافی به دستم رسید ، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب جنگل : امور مالی باعث پریشانی شما میشود.
یک جنگل انبوه : یکنفر برای شما خیلی زحمت میکشد.
یک جنگل با درختهای خیلی بلند : کار و معاملات سودمند
شما تنها در جنگل هستید : تا وقتی که دیر نشده پس انداز کنید.
به اتفاق اشخاص دیگر در جنگل هستید : دوستان شما را فریب می دهند.
بستگان شما در جنگل هستند : عشق شما را رها میکند.
در یک جنگل گردش می کنید : 1- رنج و آزردگی در آینده 2- یک کار دشوار در انتظار شماست.
در یک جنگل سرگردان شده اید : ثروت
یک حیوان وحشی را در جنگل می کشید : اطرافیان شما صادق و وفادار خواهند بود.
آتش در جنگل : خبرهای خوشحال کننده
ثروتمندان خواب جنگل ببینند : آنها پول از دست می دهند.
فقرا خواب جنگل ببینند : ازدیاد پول و احترام