کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
كسي كه جلوي خشمش را بگيرد خداوند نقصها و كاستي هاي او را مي پوشاند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چرخ

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به آن ها اتکا داریم و می بالیم. دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و توجه به آن چه که در اطراف بیننده خواب می گذرد. اگر چرخی نو و سالم دیدید و آن چرخ به شما تعلق داشت خواب شما می گوید که زندگیتان خوب است و خوب می شود و این گردونه برمدار درست می گردد و جای نگرانی نیست ولی اگر چرخ شکسته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید خواب شما از نابسامانی ژرفی خبر می دهد که پیش می آید.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن چرخهایی که به سرعت می چرخند ، علامت آن است که با توانایی وظایف خود را انجام می دهید.
2- اگر در خواب چرخهای شکسته ببینید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده از شما دور خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب چرخ : یک کار بسیار دشوار در انتظار شماست
چرخهای متعدد : نگرانی و ناامیدی در آینده نزدیک
یک چرخ شکسته : محیط جدید و شانسهای جدید در انتظار شماست.
چرخهای متعدد در حال چرخیدن : غمهای متعددی را متحمل خواهید شد ولی به دنبال آنها شادی خواهد بود.
شما تعدادی چرخ دارید : پولی را مجدداً بدست می آورید.
چرخ یک آسیاب : یک خطر بزرگ شما را تهدید میکند.
چرخ یک اتومبیل : ناکامی و ناراحتی در زندگی زناشوئی