کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
برتري و بزرگواري را جستجو نمودم، پس آن را در فروتني يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چشم پزشک

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، علامت آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک چشم پزشک : یک راز فاش خواهد شد.
شما چشم پزشک هستید : یک مسئله بغرنج حل خواهد شد.
برای معاینه نزد چشم پزشک می روید : شانس به شما لبخند خواهد زد.
عینک می خرید : احترام شما نزد دیگران بیشتر خواهد شد.
با دیگران نزد چشم پزشک می روید : به دوستانتان اعتماد نکنید.
نزد چشم پزشک می روید و به دوستانتان بر میخورید : کسانی مراقب شما هستند.