کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
براي هر چيزي زكاتي است و زكات بدنها روزه است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چشمه

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید.
2- دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.
3- دیدن چشمه ای خشکیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است.
4- اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانه آن است که از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن چشمه در خواب ، به خیر و نعمت و برکت تعبیر میشود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک چشمه : فداکاری و پشتکار شما باعث موفقیت شما می شود.
یک چشمه پر از آب : خوشبختی و عمر طولانی
یک چشمه که آب آن فوران می کند : 1- یک واقعه غیرعادی ولی خوشایند در پیش است 2- پول و احترام
شما در یک چشمه آب تمیز هستید : در عشق بسیار خوشبخت خواهید بود.
یک چشمه بزرگ : نعمت و سلامت
با نامزد یا دوست خود درکنار چشمه هستید : خوشبختی ،موفقیت بزرگ در عشق ازدواج
یک چشمه گل آلود : شانس خواهید داشت ولی نه در حال حاضر
یک چشمه کثیف : خجالت و ناامیدی
شما خود را در چشمه شستشو می دهید : شادی و سلامت
کنار یک چشمه خود را خشک می کنید : بدبختی
خواب چشمه شانس : دونفر که شما را دوست دارند به دنبال وصلت با شما هستند.
در کنار چشمه یک آرزو می کنید : برای کشاورزان این خواب علامت شانس و ثروت زیاد است.
یک چشمه در یک محل مقدس : ناکامی بزرگ در عشق