کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
اي فرزند آدم! هرچه بيشتر از مقدار خوراكت به دست آوري خزانه دار ديگران خواهي بود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چغانه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

چغانه در خواب ، سخن باطل و دروغ است.
اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد.
اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد.
اگر بیند چغانه را بشکست و بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.
اگر دید چغانه بر سر می زد و چغانه زدن نداند، دلیل که اگر صاحب علم است مردمان را تعلیم کند و از آن علم فائده به مردمان رساند و باشد که از هر گونه علم گوید تفسیر و علم حدیث و فقه
اگر این کس جاهل است، شغلی پیشه کند که از آن شغل او را سرزنش کنند.
اگر بیند با چغانه چنگ و نای ورقص بود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند.

چغانه از آلات موسیقی بوده شامل دو باریکه چوب تراشیده که انتهای یک طرف آنها را به هم متصل نموده و به شکل انبر در آورده و زنگها و زنگوله هائی در دو سوی آن می بستند و با باز و بستن این دو شاخه انبر زنگها و زنگوله‌ها به صدا در می آمد.