کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا سلام الله علیها :
از دنياي شما سه چيز محبوب من است: 1-تلاوت قرآن 2-نگاه به چهره رسول خدا 3-انفاق در راه خدا

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چکمه

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می کند و جلوه می دهد. چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است. اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر زرد باشد غم و بیماری است و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هیجان است. دیدن چکمه با رنگ های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.

لوک اويتنهاو می گوید:

چکمه نو : خبرهای خوشایند
خیلی تنگ : زندگی مشکل
چکمه مستعمل : کسی شما را آزار خواهد داد
خریدن چکمه : جاده در انتظار شماست
پاک کردن آن : عشق
هدیه کردن آن : ضرر و زیان
تعمیر کردن چکمه : انجام کارهای خیر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید ، نشانه آن است که رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می کند.
2- دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب ، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می شوید . یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می کند.
3- دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب ، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است ، ممکن است به بیماری مبتلا شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما چکمه به پا دارید : فقط تعداد کمی کار پرسود درپیش دارید.
چکمه های نو می خرید : کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش خواهند رفت.
چکمه های شما نو هستند : می توانید کاملاً به شرکاء خود تکیه کنید و به آنها اطمینان داشته باشید.
چکمه های کهنه : با مشکلات روبرو خواهید شد.
شما چکمه های قهوه ای دارید : یک شانس بزرگ در آینده
چکمه های کهنه که به پا دارید در می آورید : به علت بی دقتی و سهل انگاری پول از دست میدهید
دیگران چکمه های نو به پا دارند : خطر ناکامی در عشق