کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
هرگاه ديديد كه بنده اي گناهان مردمان را جستجو مي كند و گناهان خويش را فراموش كرده است بدانيد كه او فريب شيطان را خورده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چمن

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن زمین چمن مسابقات اسب دوانی در خواب ، علامت آن است که به آسودگی و ثروت دست خواهید یافت.
2- دیدن چمنزاری سبز در خواب ، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب چمن خانه خودتان : کارهای شما با پیشرفت و شانس مواجه می شوند.
علفهای داخل چمن را می کنید : یک دیدار غیره منتظره
یک چمن احتیاج به هرس دارد : خبرهای غم انگیز دریافت خواهید کرد.
چمن خانه دیگران : موفقیت شما به تأخیر خواهد افتاد.
دیگران چمنشان را می زنند : یک دوست ریاکار بسیار به شما نزدیک است.
بچه ها روی چمن بازی می کنند : یک میهمان ناخوانده به دیدن شما می آید.
یک سگ روی چمن خوابیده است : پول بسیار نزدیک است.
چمن را آبپاشی می کنید : یک زندگی طولانی در پیش دارید.
روی چمن راه می روید : اضطراب شما شدت میگیرد
یک چمنزار سبز و مرتب : خوشبختی و آسایش