کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بخشنده باش اما زياده روي نكن ، در زندگي حسابگر باش اما سختگير مباش.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آشیانه

لوک اويتنهاو می گوید:

دیدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسی
آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی

لیلا برایت می گوید:

دیدن یک آشیانه خالی، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده‏ی شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانی می‏سازد.
اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‏ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.
دیدن لانه حیوانات وحشی، نشانه‏ی آن است که شما در زندگی با افراد بسیار بد و سودجویی در ارتباط هستید. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.

هانس کورت می گوید:

اگر زنی خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد. اگر دیدید که آشیانه‏ای خالی و پر از تخم‏های شکسته‏ی پرندگان است، در زندگی و آینده خود دچار ناامیدی‏های بسیاری می‏شوید. اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد.
اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.
2- دیدن آشیانه خالی در خواب ، نشانه آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.
3- اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.
4- دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شکسته پرندگان ، نشانهآن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد.