کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجّاد (ع) :
كسي كه به آنچه كه خداوند بر او واجب ساخته عمل كند، از عابد ترين مردمان است .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چوبه دار

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب دوستی را پای چوبه دار ببینید ، نشانه آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی عظیم گرفتار خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید شما را به چوبه دار بسته اند ، نشانه آن است که از بد ذاتی دوستان نادرست عذاب خواهید کشید.
3- اگر دختری خواب ببیند نامزدش را پای چوبه دار اعدام کرده اند ، علامت آن است که با مردی مکار و بی پروا ازدواج خواهید یافت.
5- اگر خواب ببینید دشمن خود را دار می زنید ، نشانه آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید شد.