کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
بدترين مردم در روز قيامت كساني هستند كه(در اين دنيا) از ترس شرّشان مورد اكرام و احترام واقع مي شوند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حساب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

حساب قیامت را در خواب دیدن بر شش وجه است:
اول: پادشاه ظالم.
دوم: نگرانی و دل مشغولی.
سوم: سختی و رنج.
چهارم: بدحالی.
پنجم: اندوه و عزا و مشقت.
ششم: عمر کوتاه.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتی بدارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند در قیامت حق تعالی با وی حساب می کرد و حساب بر وی آسان است، دلیل بر رستگاری و خیر کند. اگر به خلاف این است، بد باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک حسابدار روی دفترهای اداری دیگران کار میکند: ثروت و نفوذ شما ازدیاد پیدا می کند.
یک حسابدار روی دفترهای شما کار می کند : منتظر یک فرصت مناسب برای انجام نقشه ها یتان باشید.
شما حسابدار هستید : مشکلات مالی نخواهید داشت
یک حسابدار استخدام می کنید : یک دوره خوب و پرسود شروع می شود.
حسابها را جمع می زنید : پولتان را در راه وام دادن و قرض دادن از دست می دهید.
جمع چندین فاکتور و صورتحساب را حساب میکند : یک کار سخت در انتظار شماست.
به حسابهای شخصی دیگری رسیدگی می کنید : احترام و مقام شما بالاتر می رود.
به حسابهای یک کارمند رسیدگی می کنید : مراقب دشمن باشید.