کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
سزاوار نيست مؤمن در مجلسي بنشيند كه در آن معصيت خدا مي‌شود و او نمي‌تواند آن وضع را تغيير دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حشرات

لوک اويتنهاو می گوید:

حشرات
دیدن : ضرر
نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماری مسری است و نزدیک شدن دشمنان
2- اگر دختری در خواب حشرات را ببیند ، نشانه سختی و ناراحتی است.
اما اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، علامت آن است که با دانایی و استعداش به آنچه که می خواهد دست می یابد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب حشرات موذی : شانس
حشرات بسیار : شانس بزرگ
حشرات موذی روی بدن دیگران :یکنفر سعی دارد شما را آزار دهد.
حشرات در خانه شما هستند : دیگران به شما احترام خواهند گذاشت.
حشرات را خارج از خانه خود می کشید : منفعت مالی
حشرات را در داخل خانه خود می کشید : پول به شما می رسد.
حشرات را با سم می کشید : یک راز برای شما فاش می شود.