کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
عمل اندك و بادوام كه بر پايه يقين باشد ، در نزد خداوند از عمل زياد كه بدون يقين باشد برتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حصار

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر دید به حصاری اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.
اگر بیند از حصار بیرون آمد یاکسی او را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند که در حصاری محکم بود و آن حصار ملک او بود، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.
اگر بیند از حصار بیرون آمد به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی خود را در حصار بیند نعمت و روزی بر وی فراخ گردد و، دلیل بر خیر و صلاح دین است. اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهی حال و بستگی کارهای او بود.

در سرزمین رویاها آمده:

دور خانه شما را حصاری از ساقه های گیاهان احاطه کرده: هیچ مانعی بر سر راهتان وجود نخواهد داشت
یک حصار از گیاهان سبز : خوشبختی
یک حصار کنده شده و نامرتب : غمگینی و ناامیدی