کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
بلند مرتبه ‏ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسي است كه در روي زمين بيشتر در خيرخواهي و ارشاد مردم قدم بردارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حفره

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید به درون حفره ای عمیق نگاه می کنید ، نشانه آن است که در رابطه با کار خود اقدامات حماقت آمیزی انجام می دهید ، و در راه کسب ثروت با موانعی روبرو خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید داخل حفره ای افتاده اید ، علامت آن است که به بدبختی و اندوهی عمیق دچار می شوید.
3- اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بیدار شوید ، نشانه آن است که به شکل معجزه آسایی از اضطراب و پریشانی نجات خواهید یافت.
4- اگر خواب ببینید به درون حفره ای می روید ، نشانه آن است که آگاهانه برای به دست آوردن ثروت بیشتر ، سلامتی خود را به خطر می اندازید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ببینید که جائی را حفر می کنید : زندگی شما پر از پستی و بلندی خواهد بود.
یک زمین زراعی را حفر می کنید : پول فراوان
زمین را حفر می کنید : نقشه های شما با موفقیت روبرو خواهند شد.
دیگران حفر می کنند : پیشرفت در کار
یک حفار حرفه ای : یک تغییر بزرگ در اطراف شما و اطرافیان رخ خواهد داد.
یک قبر می کنید : مرگ یک دشمن
چاله هائی برای کاشتن درخت حفر می کنید : در بین دوستان اعتدال و هماهنگی خواهد بود.
یک قبر را حفر می کنید که مرده را بیرون بکشید : بیوفائی و خیانت
یک قبر را دوباره حفر می کنید که کسی را که در آن زنده بگور شده بیرون بکشید : بدبختی و مصیبت وحشتناک