کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بهترين عدالت ياري مظلوم است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حکمت

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد.
اگر بیند کتابی درحکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفی بخرد.
اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهی دین او بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند اوراق کتاب حکمت می خورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند.
اگر دید اوراق حکمت می درید، دلیل که نمازها نگذارد.
اگر بیند کتاب حکمت می خواندند و او می شنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد.