کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
اگر به آنچه كه مي خواستي نرسيدي ، از آنچه هستي نگران مباش.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حلقه

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که به حلقه ای چنگ زده است، به دین اسلام می گراید. اگر کسی ببیند که حلقه ای را به در منزلش آویزان می کند، اهل خانه بدعت می آورند.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید ، نشانه آن است که کارهایی جدید انجام می دهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق می یابید. 2- دیدن حلقه شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهند شد. 3- اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای می گیرد ، نشانه آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد. 4- اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانه آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک حلقه انگشتری : پول و احترام
یک حلقه را گم می کنید : رنج
یک حلقه دریافت می کنید : خوشبختی در فامیل
یک حلقه پوشیده از الماس : سلامتی شما عالی خواهد بود.