کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن(ع) :
خردمند به كسي كه از او نصيحت مي خواهد، خيانت نمي كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حلوا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رویای خوردن حلوا را بر سه وجه تعبیر باشد:
1 . سخن دلپذیر
2 . مال
3 . دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد
حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی و تندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

جابر مغربی می گوید:

حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن حلوا در خواب ، نشانه ی اخلاص و دینداری است. دیدن حلوا برای زندانی به نجات یافتن از زندان؛ برای بیمار به بهبودی؛ برای افراد مجرّد به ازدواج ، تعبیر میشود. دیدن آن به علم ، قرآن و روزی پاک و حلال نیز، دلالت دارد.

دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری.