کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن(ع) :
خردمند به كسي كه از او نصيحت مي خواهد، خيانت نمي كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حمام

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرماید:

و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

ممکن است بر زن دلالت داشته باشد. اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

لوک اويتنهاو می گوید:

حمام درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک
در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت
در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی
در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند
در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی
صابون زدن در حمام : لذت
حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید
حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی
حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد
حمام کردن با لباس : نشانه ضعف
کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند
تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد.
2- اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانه آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب حمام : خشم بزرگی شما را فرا می گیرد.
شما در حمام هستید : اضطراب بزرگ
با آب یخ حمام می کنید : آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد.
با آب سرد حمام می کنید : غم بزرگ
با آب گرم حمام می کنید : از یکی از عزیزانتان جدا می شوید.
با آب ولرم حمام می کنید : پول هنگفت
صبح زود به حمام می روید : بزودی ازدواج میکنید
هنگام ظهر به حمام می روید : در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست.
هنگام عصر به حمام می روید : یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست.
قبل از خوابیدن حمام می کنید : مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد.
آب حمام را براه می اندازید : با یک نفر شدیداً مخالفت خواهید کرد.
حمام را برای خودتان آماده می کنید : یک بیماری خطرناک
برای شریک زندگیتان حمام آماده می کنید : نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید.
برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید : زندگی شما پر از تجمل خواهد بود.
برای بچه ها حمام را آماده می کنید : خوشبختی
برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید : رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد.
با لباس حمام می کنید : مشاجرات عشقی
با کسی که دوست دارید در حمام هستید : پول هنگفتی نصیبتان می شود.
در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید : مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید.