کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
سزاوار نيست مؤمن در مجلسي بنشيند كه در آن معصيت خدا مي‌شود و او نمي‌تواند آن وضع را تغيير دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حیض

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال.
اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد.
اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود.
اگر صاحب خواب مستور بود، دلیل که در کار خویش متحیر شود.
اگر بیند زنش از غسل پاک شد، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود.
اگر بیند با زن حائض جماع کرد، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود

معبران در مورد این خواب گویند:

کارش دشوار گردد