کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
عاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خاکسپاری

لوک اويتنهاو می گوید:

خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت
خاکسپاری یک بیگانه : ارث
مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث
مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است.
2- دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد.
3- دیدن مراسم خاکسپاری فرزند خود در خواب ، نشانه سلامت اعضای خانواده است . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد.
4- اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده است ، نشانه آن است که بزودی بیوه خواهد شد.
5- دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است.