کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
آدمي بنده خالص خدا نمي شود تا آنگاه كه ستايش و نكوهش نزد او يكسان شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خاله

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر دختری در خواب خاله خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد که برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود.
2- اگر در خواب ببینید خاله شما شادمان است ، نشانه آن است که اختلافات جزئی حل خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خاله : موفقیت در امور مالی آینده
خواب ببینید که خاله کسی هستید : یک ازدواج خوشبخت در پیش است.
خاله شوهرتان : یک دوره خوب در زندگی شما شروع می شود.
با یک خاله صحبت می کنید : پول هنگفتی نصیب شما خواهد شد.
خاله اشخاص دیگر : خجالت
خالهزنتان : از حسود دوری کنید.