کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آن كس كه در پي آرزوي خويش تازد ، مرگ او را از پاي در آورد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خانواده

لوک اويتنهاو می گوید:

خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زد
خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد
خانوده مقدسین : شما به آرامش درونی خواهید رسید

در سرزمین رویاها آمده:

خواب اعضاء خانواده خودتان : مراقب باشید که به کجا پا می گذارید.
شما خانواده بزرگی دارید : دوران خوشی در پیش است.
خانواده شما کوچک است : یک دوست در پی کمک به شماست
شما نه خانواده دارید نه وابسته : به شما خیانت میشود.
خانواده دیگران : ناکامی برای دشمنان شما