کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
ظلم در دنيا همان ظلمتها و تاريكي هاي آخرت است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خبر

آنلی بیتون می گوید:

1- شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانه توفیق در زندگی است.
2- شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خبرهای خوش : شانس و رفقای فراوان
خبرهای بد : رضایت بزرگ در کارها
شما خبرهای خوش به دیگران می دهید : کنجکاوی شدید
شما خبرهای بد به دیگران می دهید : خبر مرگ یکی از اعضاء فامیل
فرزندان شما خبرهای خوش به شما می دهند : شادی واحترام شما فراوان می شود.
فرزندان شما خبرهای بد به شما می دهند : بر خشم خود غلبه کنید.