کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
نيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مي ‏كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خدمتکار

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خدمتکار در خواب ، نشانه تغییرات یقینی و بدبختی است.
2- اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانه آن است که احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک خدمتکار : احترام و مقام شما بالاتر میرود
شما یک خدمتکار دارید : پیشرفت در زندگی و کار در انتظار شماست.
خدمتکاران را اخراج می کنید : آشفتگی در روابط عشقی
دیگران خدمتکار دارند : دوستان به شما خیانت خواهند کرد
خواب یک خدمتکار مخصوص با روپوش : شانس بزرگ
ارباب و خدمتکار مخصوصش : پریشان و حیرت زده می شوید.
دشمنان شما خدمتکاران مخصوص با روپوش دارند: یک خطر در روابط اجتماعی شما را تهدید می کند.
دوستان شما خدمتکار مخصوص دارند : شما به موفقیت می رسید.