کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
كوششي كه پارسايي در آن رعايت نشود سودي نخواهد داشت.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خستگی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خستگی به خواب بر سه وجه است:
اول: مال.
دوم: منفعت.
سوم: سخن ناخوش است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند تن او را کسی بخست و از آن خون بیرون نیامد، دلیل که خسته کننده او را سخن راست گوید و جوابش باز نتواند داد.
اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد، دلیل که خسته کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وی طعنه زند.
اگر کسی بر تن خود خستگی بسیار بیند، دلیل که او را مال نقصان افتد، یا از گناه توبه کند.

در سرزمین رویاها آمده:

شما خسته هستید : شخصی به شما خدمت بزرگی خواهد کرد.
شوهر شما خسته است : بدبختی
زن شما خسته است : پول به دست شما می رسد.
کارگران خسته هستند : تفریح را بر کار ترجیح ندهید.
دوستان شما خسته هستند : مشاجره در خانواده