کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
كمك الهي به اندازه ي نياز فرود مي آيد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خستگی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خستگی به خواب بر سه وجه است:
اول: مال.
دوم: منفعت.
سوم: سخن ناخوش است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند تن او را کسی بخست و از آن خون بیرون نیامد، دلیل که خسته کننده او را سخن راست گوید و جوابش باز نتواند داد.
اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد، دلیل که خسته کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وی طعنه زند.
اگر کسی بر تن خود خستگی بسیار بیند، دلیل که او را مال نقصان افتد، یا از گناه توبه کند.

در سرزمین رویاها آمده:

شما خسته هستید : شخصی به شما خدمت بزرگی خواهد کرد.
شوهر شما خسته است : بدبختی
زن شما خسته است : پول به دست شما می رسد.
کارگران خسته هستند : تفریح را بر کار ترجیح ندهید.
دوستان شما خسته هستند : مشاجره در خانواده