کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
يزيد بن صائغ گويد: به امام جعفر صادق عرض كردم كه : مردي هست كه شيعه است ولي اگر سخن گويد دروغ مي گويد و اگر وعده دهد به وعده اش وفا نمي كند و اگر امينش شمرند خيانت مي كند؛ چنين كسي چه مقام و منزلتي دارد؟ حضرت فرمود: منزلت او نزديكترين منزلها به كفر است ولي كافر نيست.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خسوف

لوک اويتنهاو می گوید:

خسوف : اخبار بد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خسوف در خواب ، نشانه بیماری مسری یا علامت مرگ است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خسوف ( ماه ) : ضررهای متعددی را متحمل خواهید شد.
خواب کسوف ( خورشید ) : شانس با شما نخواهد بود
با خانواده تان به خسوف نگاه می کنید : شانس
با شخصی که دوست دارید به خسوف نگاه می کنید : به شما خیانت خواهد شد.