کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد (ع) :
اسماعيل بن سهل گويد: به خدمت امام جواد نوشتم : به من چيزي بياموز كه هر گاه آنرا بگويم در دنيا و آخرت با شما باشم ، حضرت با خط شريف خود كه آنرا ميشناختم نوشت: سوره مباركه انا انزلناه را زياد تلاوت كن و دو لب خود را با گفتن استغفار تر كن (نيروي تازه بخش).

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خطر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانه آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید.
2- اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند بگریزد ، نشانه آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما در خطر هستید : تنهائی و اضطراب
شما در خطر هستید ولی احساس خطر نمی کنید : موفقیت و احترام
بچه ها در خطرند : منفعت مالی در پیش دارید.
دشمنان در خطرند : یک فاجعه بزرگ در انتظارشان است.
نامزد شما در خطر است : روابط عشقی شما پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد کرد.
در مقابل خطر ایستاده اید : می توانید منتظر شانس و موفقیت باشید.
از خطر می جهید : دردسر شما را رها نخواهد کرد.
معشوق شما در خطر است : شکست
یک شخص متاهل در خطر است : یک مصیبت در پیش است