کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
اهل بيت من چون كشتي نوح‌اند؛ هر كه بر آن نشيند نجات يابد و آنكه از آن تخلف كند هلاك گردد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خلم

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خلم دیدن، دلیل فرزند بود. اگر بیند خلم در جامه وی افتاد، دلیل که او را پسری آید.اگر بیند خلم از بینی او بر زمین افتاد، او را دختری آید. اگر بیند خلم بر زن خود انداخت، دلیل که زنش آبستن شود و فرزند از شکم بیفکند. اگر دید زنش بر وی افکند، وی را پسری آید. اگر بیند خلم در سرای همسایه افکند، دلیل که با زنش فساد کند. اگر بیند که خلم بخورد، دلیل که مال زن بخورد.

خلم : خلط بینی