کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
هر مؤمني محافظت برنمازش نمايد، و او را در وقتش به جا آورد، از انسانهاي غافل شمرده نمي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خوراکی

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن خوراکهایی که به فصل و زمان مشخصی مربوط نیستند، به روزی و منفعتی دائمی تعبیر میشود و اگر خوراکی، ویژه فصل یا زمان مشخصی باشد، مانند بادنجان و کدو، به رزق و روزی در یک زمان مشخص تعبیر میشود. دیدن خوراک پادشاهان، نشانه سربلندی و عزّت است و دیدن خوراک علما و دانشمندان، بر دانش، هدایت و برکت تعبیر می شود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خوراکی : شادی
خوراکی میخورید : شادی
باقیمانده غذا : یاس و ناراحتی
خوراکیها خراب میشوند : پول از دست میدهید
غذا به اندازه کافی ندارید: از بین رفتن یکی از رقبای مخالف
غذا میخورید ولی سیر نمیشوید :یک دوست بسیار دورو به شما نزدیک است.
اشخاص دیگر خوراکی میفروشند : پول دریافت میکنید.
اشخاص دیگر خوراکی میخورند :شانس در عشق
خوراکیها را مزه میکنید : دوستانتان را از دست میدهید.