کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خوردن

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خوردن : به شما خیانت می شود
اینقدر میخورید که سیر می شوید : کارهای پر سودی در انتظار شماست.
زیاد میخورید : یک خطر آماده میشود.
روی زمین غذا می خورید : یکنفر از شما چیزی را میگیرد
باتفاق اشخاص دیگر غذا میخورید : چیزی را که خواستارش بودید بزودی بدست می آورید.
به اتفاق خانواده غذا میخورید : شادی بزرگ در آینده
دیگران میخورند : یک دشمن از بین مبرود
گوشت سرخ کرده میخورید : یک شانس بزرگ
پنیر میخورید :یک بیماری
شلغم میخورید : با دوستان مشاجره و حتی نزاع در پیش دارید
میوه میخورید : خوشبختی شما حتمی است
چیزهای شور میخورید :دوستان شما بسیار پرگوئی میکنند.
خوراکیجات چرب میخورید : بیماری