کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
براي تربيت كردن خود همين بس كه از آنچه در ديگران نمي‌پسندي، دوري كني.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خیابان

لوک اويتنهاو می گوید:

خیابان : موفقیت در امورکاری
خیابان طویل با سنگفرش زیبا : مئقعیت خوشایندی برایتان پیش خواهد آمد
خیابان روشن : شادی بزرگ
خیابانی که در تاریکی فرو رفته است : مراقب خودتان باشید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانه آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش هستید ، نومید خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانه آن است که به سفری خواهید رفت اما سودی که انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد.
3- اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حمله جنایت کاری هراسانید ، نشانه آن است که برای پیش بردن کارهایتان دست به کار خطرناکی می زنید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک خیابان بن بست : قبل از اقدام به کاری خوب فکر کنید.
یک خیابان تاریک : 1- مشکلات متعدد 2ـ اطرافیان پرگویی میکنند.
در یک خیابان سرگردانید : دردسر، اضطراب و اطرافیان دو رو.
یک خیابان بزرگ و درختکاری شده : شانس .
با دیگران در خیابان هستید: مراقب خیانت باشید.
یک خیابان شلوغ : موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار میشوند.