کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام مهدي (عج) :
من ذخيره خدا در روي زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خیاطی

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن خیاط در خواب، بر متّحد شدن مردم و هماهنگی میان آنان دلالت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

خیاطی کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند
سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خیاط در خواب ، نشانه آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.
3- اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانه آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک خیاط : کار شما مورد علاقه تان است و خبرهای خوش دریافت می کنید.
یک خیاط مردانه : در انجام کارهای خود بسیار محتاط باشید.
یک خیاط زنانه : مراقب رقیب باشید.
یک دختر جوان خواب خیاط ببیند : او با یک مرد از طبقه پائین اجتماع ازدواج خواهد کرد.
شما خیاط هستید : تغییر مهمی در اطرافیان شما رخ خواهد داد.
به خیاط لباس سفارش میدهید : یک شادی در عین حال ناخواسته