کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
بزرگترين عيب آن است كه آنچه را كه مانند آن در خود توست عيب بشماري.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خیس

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری کنید.
2- اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است که با مردی متأهل به کاری رسوایی آمیز تن می دهد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما خیس شده اید : شما یا یکی از نزدیکان شما در خطر تب شدید هستید.
دیگران خیس شده اند : از دیگران زیادی انتظار خدمت دارید.
بزور کسی را خیس میکنید : یک راز فاش میشود.
دیگران شما را خیس کرده اند : یک دوست دو رو بسیار نزدیک به شماست.