کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری علیه السلام :
جدال مكن كه ارزشت مي رود و شوخي مكن كه بر تو دلير شوند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر درخت انگور

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

درخت انگور در خواب بر پنج وجه است:
اول : منفعت
دوم : خسران
سوم : مرد با مکر و حیله
چهارم : جنگ و خصومت
پنجم : مال شبهه ناک

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

درخت تاک در خواب ، به مردی مؤمن ، سخی ، بخشنده و محترم تعبیر میشود.

در سرزمین رویاها آمده:

درختهای مو بسیار تنومند : یک رفاقت پر ارزش
درختان مو خراب شده : یکنفر سعی دارد به شما بدی کند.
از یک درخت مو انگور می چینید : سوء تفاهم ها به نفع شما پایان خواهند گرفت.
یک شاخه درخت مو : موفقیت بزودی در انتظار شماست.
در میان درختان مو قدم می زنید : فرزندان بسیاری خواهید داشت.
یک درخت مو را قطع می کنید : برای رسیدن به موفقیت احتیاج به قاعده و قانون است.
از درخت خانه خودتان انگور می چینید : درآمد خوبی خواهید داشت.

دلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار