کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
سخت ترين گناهان آن است كه صاحبش آن را كوچك بشمرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر درخت بلوط

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود.
2- دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانه پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا است.
3- دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی ناگهانی و تکان دهنده است.
4- دیدن درخت بلوط برای افرادی که مجرد هستند ، نشانه آن است که بزودی با شرایطی مساعد ازدواج خواهند کرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب درخت بلوط : پول و عمر طولانی
از یک درخت بلوط بالا می روید : یکی از نزدیکان شما واقعاً بد شانس است.
زیر شاخه های بزرگ یک درخت بلوط استراحت میکنید : عمر شما طولانی خواهد بود و بسیار ثروتمند خواهید شد.
یک درخت بلوط خشک شده : یکی از دوستان نزدیک شما می میرد.
تعدادی درخت بلوط : نقشه های جالب
بلوط های جوان و پرشاخه : در چند سال آینده پول هنگفتی بدست خواهید آورد.
یک درخت بلوط با برگهای پلاسیده : ضرر مالی در کار
برگهای خشک در اطراف یک درخت بلوط : یک عشق از دست رفته و ناکام
یک درخت بلوط بریده شده : به شما خیانت میشود.
یک درخت بلوط به روی شما می افتد : یکی ازدشمنانتان می میرد.
شما زیر درخت بلوط هستید : زندگی شما خارق العاده خواهد شد.
شما میوه های بلوط جمع آوری می کنید : ثروت
میوه های بلوط در دست دارید : شانس
یک بیمار خواب ببیند که میوه بلوط دارد :بهبودی سریع
شما میوه بلوط می چینید : شانس و خوشبختی

دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش