کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
راستي كه بداخلاقي عمل را تباه مي كند همچنانكه سركه عسل را فاسد مي سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر درشکه

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند. معبران کهن در این باره چیزی ندارند اما درشکه یک وسیله نقلیه شهری است و تعبیری در حد کار آرائی خودش دارد. چنان چه در خواب ببینید که سوار درشکه شده اید و از جائی به جای دیگر می روید در آینده تحولی در زندگی پیدا می شود که جا به جا می شوید. این جا به جائی هم می تواند اسباب کشی باشد و هم انتقال شغلی اداری، حتی ممکن است در یک کارخانه یا اداره از یک سالن به سالن دیگر و یا از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شوید و لی این تغییر و تحول و جا به جائی شما را کوچک تر از آن چه هستید نمی کند و می تواند علتی برای مفاخره باشد. بی آن که واقعا شایستگی داشته باشید فخر می فروشید و مباهات می کنید. اگر دیدید کسی دیگر با درشکه به طرف شما می آید یا خبری دریافت می دارید و یا مسافری برای شما می رسد و یا تحفه ای می فرستند و سوغاتی می گیرید. اگر دیدید درشکه از مقابل شما گذشت و رفت یا خودتان به سفر می روید و یا یکی از دوستان نزدیک از شما دور می شود. اگر دیدید خودتان درشکه را می رانید کاری بزرگ انجام می دهید و اگر احساس کردید درشکه ای که می رانید به خودتان تعلق دارد در خانواده تدبیر تازه ای می اندیشید و تغییراتی می دهید. اگر سوار درشکه ای بودید که اسب های راهوار داشت و ضع شما بهبود می یابد و به پیروزی هائی می رسید و اگر اسب ها رنجور و نحیف بودند و ضع شما از این که هست بدتر می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن درشکه در خواب ، نشانه رضایت و خشنودی است و ملاقاتهای ثمر بخش
2- اگر خواب ببینید سوارِ درشکه می شوید ، نشانه آن است که کسالت شما برطرف می شود و با سلامتی و تندرستی به موقعیتهایی سودآور دست می یابید.
3- اگر خواب ببینید دنبال درشکه ای می دوید ، نشانه آن است که سخت کار خواهید کرد و درآمدی قابل ملاحظه خواهید داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

بچه ها روی درشکه : دوباره اقدام به کارهای بسیار سودمندی خواهید کرد.
دو عاشق روی یک درشکه :آنها بخاطر حسادت مشاجره خواهند کرد.
چندین اسب به درشکه بسته شده اند :مراقب رقیبانتان باشید.
یک مرد اسبهای درشکه را می راند : در کارهایتان با مشکلات روبرو می شوید.
یک زن اسبهای درشکه را می راند : حسادت شما باعث دردسر فراوان خواهد شد.
باتفاق دوست مورد علاقه درشکه می رانید : شما بسیار سبک مغز هستید.
شما سگهای بسته به یک درشکه را می رانید : دشمنانتان را نابود خواهید کرد.