کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
يزيد بن صائغ گويد: به امام جعفر صادق عرض كردم كه : مردي هست كه شيعه است ولي اگر سخن گويد دروغ مي گويد و اگر وعده دهد به وعده اش وفا نمي كند و اگر امينش شمرند خيانت مي كند؛ چنين كسي چه مقام و منزلتي دارد؟ حضرت فرمود: منزلت او نزديكترين منزلها به كفر است ولي كافر نيست.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دروغ گفتن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دروغ گفتن در خواب ، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به خلل است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پادشاه دروغ می گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدی او گویند و حرمت و آبروی او برود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دروغ و دروغگویی در خواب ، نشانه ارتکاب گناه ، شکست و عدم موفقیت است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما دروغ میگوئید : اضطراب و دردسر شروع میشود.
اشخاص دیگر دروغ میگویند : دشمنان فراوانی دارید.
دیگران به شما دروغ می گویند : دوستان شما را فریب میدهند.
زن و شوهر به یکدیگر دروغ میگویند: بی منطقی و عاقبت نیندیشی باعث رنج آنها خواهد شد.
بچه ها به پدر و مادرشان دروغن میگویند: نقشه های بزرگ عملی خواهند شد.
شما در یک دادگاه شهادت دروغن میدهید: اخلاق بد شما باعث دردسرهای بزرگ میشود.