کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
بالاترين عبادت، عفت شكم و شهوت است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دره

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند در دره ای شد، دلیل که در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دره در خواب ، دلیل بر حج اسلام کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن دره در خواب، بر سفری خستگیناپذیر دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در درهای خشک و بیآب و علف سکونت گزیده است، به حج میرود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در دره ای سرسبز راه می روید ، نشانه آن است که در کار بزرگی پیشرفت خواهید کرد.
2- اگر خواب ببینید در دره ای خشک و بی آب و علف راه می روید ، نشانه آن است که در امور مختلف زندگی پیشرفت چندانی نخواهید کرد.
3- اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می روید ، نشانه آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک دره : مراقب سلامتیتان باشید.
شما در یک دره هستید : سلامتی شما بخطر خواهد افتاد.
بستگان شما در دره هستند : بطرز غیر منتظره طلبی که داشتید پس میگیرید.
حیوانات در دره : علامت ثروت و احترام
یک دره باصفا و زیبا : در تمام کارهایتان بسیار محتاط باشید.
از یک دره سرسبز میگذرید: رضایت و خوشحالی
یک دره خشک : حقتان را پایمال میکنند و به احتیاجاتتان توجهی نمی شود.