کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
بهترين چيزي كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقي و بدترين چيزي كه به انسان داده شده دلي بد در چهره‏اي زيباست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دستمال

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را با او می گذرانید. این شخص هم می تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون یا منشی اداری، به هر حال او کسی است که هر کار که بخواهید بکنید باید به کمک او انجام دهید یا لا اقل از آن چه می کنید مطلع و آگاه می شود. اگر ببینید دستمال پاک و تمیز و اطو کرده ای دارید یا در جیب خود نهاده اید از خدمت و صداقت شخصی با خصائص گفته شده بهره مند می گردید و او کسی است که امتیاز دارد و صادق و خدمتگزار است ولی اگر دستمال شما چرک و کثیف و مچاله باشد او هست ولی امتیازات لازم را ندارد و فاقد صداقت است. اما گرفتن و دادن دستمال تعبیری کاملا متفاوت دارد. چنانچه کسی دستمال به شما داد شما را ناراحت و آزرده می کند و افسردگی می یابید. او غم به شما نمی دهد اما موجب تکدر خاطرتان می گردد و اگر شما به کسی دستمال دادید این شما هستید که او را اندوهگین و مکدر می کنید.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن دستمال در خواب ، نشانه به انجام رساندن کارهایی غیرمنتظره و دوست داشتنی است.
2- گم کردن دستمال در خواب ، علامت شکسته شدن پیمانی است که شما در نقض آن مقصر نبوده اید.
3- دیدن دستمال پاره در خواب ، علامت آن است که بین عشاق چنان اختلافی می افتد که احتمال آشتی و وصال بین آنان بسیار اندک خواهد بود.
4- دیدن دستمال کثیف در خواب ، علامت آن است که دوستان بی قید و جاهل شما را گمراه می سازند.
5- دیدن دستمالهای سفید و پاکیزه در خواب ، علامت آن است که گول چاپلوسی افراد بد ذات را نمی خورید و با فرد با ارزشی ازدواج خواهید کرد.
6- دیدن دستمال رنگی در خواب ، نشانه آن است که تعهدات غیراخلاقی را چنان با ابتکار اداره می کنید که از ننگ و رسوایی دور می مانید.
7- دیدن دستمال ابریشمی ، نشانه آن است که با اخلاق دلپذیر و جذابیت خود ، نزد دیگران به داشتن شخصیتی موفق مشهور می شوید.
8- اگر دختری خواب ببیند دستمال خود را برای وداع تکان می دهد یا ببیند که دیگران چنین کاری انجام می دهند ، علامت آن است که به زودی به مسافرتی لذتبخش خواهد رفت احتمال دارد برای انجام کاری غیراخلاقی خود را در معرض رسوایی قرار دهد.

در سرزمین رویاها آمده:

دستمال گم می کنید : رابطه عشقی شما بهم می خورد.
یک دستمال پاره :مشکلات و اضطرابات بزرگ برای عشاق
یک دستمال به شما هدیه می دهند : یک هدیه دریافت خواهید کرد.
یک دستمال هدیه می دهید : ناراحتی و غم برای مدت طولانی
یک دستمال برای گرفتن آب بینی :اشخاص بسیاری به شما کمک خواهند کرد.
یک دستمال نخی : بزودی بیمار خواهید شد.
یک دستمال ابریشمی : شما بسیار خودپرست و مجذوب خود هستید.
یک دستمال حاشیه دوزی شده : شما سبک مغز هستید.
پیشانی خود را با دستمال پاک می کنید : مشکلات در آینده
یک دستمال دور گردنتان گره می زنید : بیشتر مراقب دشمنان خود باشید.
دستمال می خرید :در اقدام بکارهای جدید بسیار احتیاط کنید