کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی(ع) :
هر كس به جز حق جوياي عزت شود به ذلت در افتد و هر كس با حق عناد ورزد خوار گردد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دعوت

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دعوت قهر و اوقات تلخی است. اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ندارید یا ماموریتی به شما می دهند که نمی خواهید و مورد علاقه و پسندتان نیست و در نتیجه غمی برای شما به وجود می آورد. دعوت های دیگر نیز تقریبا همین زمینه را دارند با توجه به این که اصولا دعوت قهر و خشونت لفظی و اوقات تلخی است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دعوت برای طعام در خواب ، بر گِرد آمدن مردم برای انجام اعمال خیر دلالت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

دعوت شدن : تکبر شما باعث دردسرتان خواهد شد
دعوت کردن : شما در یک مهمانی حضور خواهید یافت

در سرزمین رویاها آمده:

شما را دعوت می کنند : خبرهای خوش از راه خیلی دور
یک دعوتنامه چاپ شده دریافت می کنید : غم
یک دعوتنامه نوشته دریافت می کنید : یک ناکامی در کار
از طرف شخص مورد علاقه تان دعوتنامه ای دریافت می کنید : منفعت مالی
یک دعوتنامه مربوط به کار :بطرف ناکامی کشیده میشوید.
برای نزدیکانتان دعوتنامه می فرستید : نزاع در فامیل
برای دوستانتان دعوتنامه می فرستید : مراقب رقیب باشید.
یک دعوتنامه برای شریکتان می فرستید : پول
برای یک شخص مهم دعوتنامه می فرستید : یک راز فاش خواهد شد.