کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
قناعت مالي است كه تمام شدني نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دف زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

آواز دف شنیدن در خواب ، نشاط و شادی بود، چون از زن و کنیزک شنود.
اگر آواز دف از مردی پیر شنود، دلیل بر بخت و دولت و فیروزی بود
آواز دف از مردی جوان شنیدن، دلیل بر ظاهر شدن حالی کند.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دف زدن در خواب، معروف بود، بر آن کس که دف زند. لکن اگر کنیزک دف زدند، دلیل بود بر چیزی مشهور که به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دلیل بر کاری مشهور بود. اگر مردی جوان دف زند، دلیل که با دشمن خود امر به معروف کند. اگر مردی پیر دف زند، دلیل که ترک امر معروف کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر مردی بیند در خواب دف زند، استادانه و نیکو، دلیل که زنی بخواهد به صورت نیکو و به کردار بد.