کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
بالاترين عبادت، عفت شكم و شهوت است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دلقک

لوک اويتنهاو می گوید:

دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب دلقکی شما را فریب بدهد ، نشانه آن است که اثبات ادعایی که به نفع شماست کار مشکلی خواهد بود.
2- دیدن دلقک در خواب ، علامت مشکلات و سختیهاست.
3- اگر خواب ببینید مثل دلقک لباس پوشیده اید ، نشانه آن است که می کوشید برای رسیدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهوانی استفاده کنید . زنان مکار شما را وادار می سازند که گناه کنید.