کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
تواضع و فروتني نعمتي است كه بر آن حسد نبرند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دمپایی

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن دمپایی در خواب ، بر خدمتکار ، دارایی و دور نگه داشتن خود از ناراحتی ها دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن دمپایی در خواب ، نشانه آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید.
2- اگر خواب ببینید کسی از دمپایی شما تعریف می کند ، نشانه آن آست که به زنی عشوه گر دل می بندید که برایتان رسوایی به بار می آورد.