کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خوشا به حال كسي كه به ياد معاد باشد ، براي حسابرسي قيامت كار كند ، با قناعت زندگي كند ، و از خدا راضي باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دمل

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند دمل داشت ، دلیل که مالش زیاده شود، بر قدر آن دمل.
اگر بیند دمل او شکافت و خون از وی بیرون آمد، دلیل که برخی از مال تلف شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند دمل بشکافت و از او خون و ریم مکید، دلیل که به قدر آن مال جمع کند.
اگر بیند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دلیل که از مال حرام توبه کند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب دمل : خودتان را از شر دوستان بد خلاص کنید.
شما دمل در آورده اید : یک راز فاش می شود.
دیگران دمل در آورده اند : غم و ناراحتی
یک دمل روی صورت : ناکامی در عشق