کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
رستگـار نمي ي مـردمـي كه خشنـودي مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خريدنـد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دوربین

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دوربین دو نوع است. یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که از آینده داریم و کلا چیزهایی که می خواهیم و آرزو داریم که به آنها برسیم. هر چه دوربین کارآمدتر باشد توانایی بیشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان می دهد. دوربین عکس و فیلمبرداری برخورد ما را با حوادث روزمره زندگی نشان می دهد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه می کنید ، نشانه آن است که دگرگونیهایی رخ خواهد داد که به زیان شما تمام می شود.
2- دیدن دوربین شکسته در خواب ، نشانه جدایی از دوستان و ناسازگاری با دیگر افراد است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما دوربین دارید : در آینده خوشبخت خواهید شد.
مردان در دوربین نگاه می کنند : خوشبختی
زنان در دوربین نگاه می کنند :زندگی به شما پاداش بزرگی خواهد داد
فرد مورد علاقه تان در دوربین نگاه می کند : یکی از فامیلهای دورتان را از دست می دهید.
شما را با دوربین زیر نظر دارند : قبل از اقدام به کاری خوب فکر کنید.
دوربین می خرید : یک زن با اخلاق متزلزل و ناقص به شما بسیار نزدیک است.