کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خدا اين است كه خيرخواه همه مردم باشي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دوست

لوک اويتنهاو می گوید:

دوست خوب : خبرهای شادی بخش
نادوست : اعلان خطر
دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره
ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد
مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره
عصبانی : بیماری
دوست جدید : خوشبختی
چند دوست : غصه های زود گذر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانه آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد.
2- اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد.
3- اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانه آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد.
4- اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانه آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد.
5- اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانه آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانه آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمه دوستانتان بگذرید نشانه آن است که دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد.
6- اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانه آن است که فردی می کوشد
رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد.
7- اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود
می رود ، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.
8- ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانه آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانواده خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت.
9- اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.
10- اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند.
11- اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد.

در سرزمین رویاها آمده:

دوستان شما خوشحال هستند : خبرهای خوش
دوستان شما پریشان هستند :بیماری بسیار نزدیک است.
با یک دوست خداحافظی می کنید : سرنوشت برای شما تجارب تلخی انتخاب کرده
با یک دوست مشاجره می کنید : شادی
از یک دوست جدا هستید :دوستان خواستار شکست شما هستند.
یک دوست کاملاً برهنه :در یک نزاع بزرگ گرفتار می شوید.
یک دوست را می بوسید یا بغل می کنید :به شما خیانت خواهد شد.
در یک اطاق با یک دوست صحبت می کنید : شادی و آرامش خاطر
به اتفاق دوستان می خندید : شرکت شما از هم پاشیده می شود.
دوستان جدید پیدا می کنید : در غم و غصه غرق خواهید شد.
دوستان شما در حالات عجیبی هستند : برای یک زن بسیار زیبا خودنمائی خواهید کرد.