کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
سزاوار نيست مؤمن در مجلسي بنشيند كه در آن معصيت خدا مي‌شود و او نمي‌تواند آن وضع را تغيير دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دوست

لوک اويتنهاو می گوید:

دوست خوب : خبرهای شادی بخش
نادوست : اعلان خطر
دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره
ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد
مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره
عصبانی : بیماری
دوست جدید : خوشبختی
چند دوست : غصه های زود گذر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانه آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد.
2- اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد.
3- اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانه آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد.
4- اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانه آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد.
5- اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانه آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانه آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمه دوستانتان بگذرید نشانه آن است که دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد.
6- اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانه آن است که فردی می کوشد
رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد.
7- اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود
می رود ، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.
8- ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانه آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانواده خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت.
9- اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.
10- اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند.
11- اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد.

در سرزمین رویاها آمده:

دوستان شما خوشحال هستند : خبرهای خوش
دوستان شما پریشان هستند :بیماری بسیار نزدیک است.
با یک دوست خداحافظی می کنید : سرنوشت برای شما تجارب تلخی انتخاب کرده
با یک دوست مشاجره می کنید : شادی
از یک دوست جدا هستید :دوستان خواستار شکست شما هستند.
یک دوست کاملاً برهنه :در یک نزاع بزرگ گرفتار می شوید.
یک دوست را می بوسید یا بغل می کنید :به شما خیانت خواهد شد.
در یک اطاق با یک دوست صحبت می کنید : شادی و آرامش خاطر
به اتفاق دوستان می خندید : شرکت شما از هم پاشیده می شود.
دوستان جدید پیدا می کنید : در غم و غصه غرق خواهید شد.
دوستان شما در حالات عجیبی هستند : برای یک زن بسیار زیبا خودنمائی خواهید کرد.